Ischnura elegans, Blue-tailed Damselfly, ръководство за идентификация

Тип: Arthropoda - Клас: Insecta - Ред: Odonata - Семейство: Coenagriidae

Ischnura elegans, Дамбли със сини опашки

Язовирите със сини опашки се срещат в цяла Великобритания; те са свързани с тихи води, включително застояли и понякога дори замърсени езера.

Осмият сегмент на тялото както на мъжете, така и на жените обикновено е ярко син (въпреки че някои жени нямат синята област), докато останалата част от тялото е черна.

Синеопашка дамски, мъжки

Тук е показан мъжкият, докато женската има зелено-черно оцветяване на тялото. Сдвоени дамбели могат да се видят как прелитат над водната повърхност и се потапят надолу, за да снасят яйцата си.


Ако сметнете тази информация за полезна, вероятно бихте намерили много полезно новото издание от 2017 г. на нашата бестселър „ Matching the Hatch“ от Pat O'Reilly. Поръчайте вашето копие тук ...

Други книги за природата от First Nature ...