Ulmus glabra - Wych Elm

Тип: Magnoliophyta - Клас: Magnoliopsida - Ред: Rosales - Семейство: Ulmaceae

Wych Elm

Това е най-често срещаното от местните брястове във Великобритания; Въпреки това, както и при други видове Ulmus, неговият брой е унищожен от холандската болест на бряст - инфекция, известна на миколозите като Ophiostoma novo-ulmi, която принадлежи към гъбичния клас Ascomycetes - която е влязла във Великобритания в средата на 60-те години.

Кора на Wych Elm

Листата на Ulmus glabra обикновено са най-широки близо до върха и имат 12 до 18 двойки вени, които завършват със заострени зъби на ръба на листа.

Листа на Wych Elm

Както при другите брястове, горната страна на листа е покрита със стръмни четина.

Семена от Wych Elm

Семената на Wych Elm са ценен източник на храна от много видове малки птици. Те са плоски и овални, изглеждат почти като листа и зелени, преди истинските листни пъпки да се отворят, така че Wych Elm в семе изглежда по-скоро като дърво с млади листа. Семената се развиват в центъра на овалния диск, като често стават яркорозови, когато семената настъпват зрялост, по това време листата на дървото започват да излизат от пъпките си.

Името „wych“ означава податлив.