диви орхидеи, Великобритания, Европа, картинна галерия

Раздели: Великобритания и Ирландия - континентална Европа - Северна Америка - хибриди - чудовищни ​​форми

Тези миниатюрни снимки имат връзки към по-големи снимки и информация за всяка от орхидеите, техните нужди в местообитанията и ръководство за идентификация.

Раздел 1. Диви орхидеи на Великобритания и Ирландия

Забележка : Ще намерите по-изчерпателна информация, както и ръководство за 50 най-популярни места за орхидеи в Уелс в новата книга на Сю Паркър с твърди корици „Дивите орхидеи на Уелс, как, кога и къде да ги намерите“ ...

Зеленокрил

Орхидея

Зеленокрила орхидея, Anacamptis morio

Анакамптис

морио Пирамидална

Орхидея

Пирамидална орхидея

Анакамптис

пирамидален пирамидален

Орхидея

Пирамидална орхидея

A. pyramidalis

вар . albiflora White

Helleborine

Бяла хелеборин, Cephalanthera damasonium

Cephalanthera damasonium Sword-листна

Helleborine

Мечолистен хелеборин

Кефалантера

longifolia Червен

Helleborine

Червен Helleborine, Cephalanthera rubra

Кефалантера

rubra Coralroot

Орхидея

Corallorhiza-trifida, Coralroot Orchid

Corallorhiza

trifida Дамски чехли

Орхидея

Cypripedium calceolus, Дамска чехъл Орхидея

Циприпедий

калцеол Тъмночервен

Helleborine

Тъмночервен Helleborine

Epipactis

atrorubens Hebridean Marsh-orchid

Hebridean Marsh-orchid Dactylorhiza ebudensis

Дактилорхиза

ебуденсис често срещани

Забелязана орхидея

Обикновена петниста орхидея Dactylorhiza fuchsii

Дактилорхиза

fuchsii O'Kelly's

Забелязана орхидея

O'Kelly's Spotted-orchid Dactylorhiza fuchsii subsp. okellyi

Дактилорхиза

fuchsii subsp. okellyi често срещани

Забелязана орхидея

Dactylorhiza fuchsii var rhodochila

D. fuchsii

вар . родочила Ранно

Марш-орхидея

Ранна блатна орхидея

Дактилорхиза

incarnata Ранна блатна орхидея

подс. кокинея

Ранна блатна орхидея Dactylorhiza incarnata ssp. кокинея

D. incarnata

подс. coccinea Leopard

Орхидея

Леопардова орхидея, Dactylorhiza incarnata subsp. cruenta

D. incarnata

подс. cruenta Ранна блатна орхидея

подс. левканта

Ранна блатна орхидея Dactylorhiza incarnata ssp. левканта

D. incarnata

subsp leucantha Ранна блатна орхидея

подс. пулчела

Ранна блатна орхидея Dactylorhiza incarnata ssp. пулчела

D. incarnata

подс. пулчела Хийт

Забелязана орхидея

Heath Spotted-орхидея

Дактилорхиза

maculata Heath Пъстра орхидея

подс. ericetorum

Dactylorhiza ericetorum

D. maculata

подс . ericetorum Широколистни

Марш-орхидея

Dactylorhiza majalis var. kerryensis, ирландска блатна орхидея

Дактилорхиза

majalis ирландски

Марш-орхидея

Dactylorhiza majalis var. kerryensis, ирландска блатна орхидея

Дактилорхиза

majalis var. kerryensis Южна

Марш-орхидея

Южна блатна орхидея

Дактилорхиза

praetermissa Северна

Марш-орхидея

Северна блатна орхидея

Дактилорхиза

пурпурна западна

Марш-орхидея

Северна блатна орхидея

D. purpurella

подс . cambrensis N. Блатна орхидея

вар. камбренсис

Dactylorhiza purpurella var. камбренсис

D. purpurella

вар. cambrensis теснолист

Марш-орхидея

Теснолистна блатна орхидея

Дактилорхиза

traunsteinerioides Жаба

Орхидея

Орхидея жаба

Дактилорхиза

viridis Dune

Helleborine

Dune Helleborine

Epipactis

dunensis Широколистни

Helleborine

Epipactis helleborine, широколистен хелеборин

Epipactis

helleborine Bl Helleborine

вар. албифолия

Epipactis helleborine var. албифолия

Д. хелеборин

вар . албифолия

Bl Helleborine

вар. пурпурен

Epipactis helleborine var. пурпурен

Д. хелеборин

вар . purpurea Bl Helleborine

вар. виридифлора

Epipactis helleborine var. виридифлора

Д. хелеборин

вар . viridiflora Тесноустни

Helleborine

Хелеборин с тесни устни, Epipactis leptochila

Epipactis

лепточила холандски

Helleborine

Epipactis neerlandica

Epipactis

neerlandica Марш

Helleborine

Marsh Helleborine

Epipactis

палустрис Зеленоцветен

Helleborine

Зеленоцветен Helleborine

Epipactis

phyllanthes Green-fl Helleborine

вар. камбренсис

Epipactis phyllanthes var. камбренсис

Д. филанти

вар . cambrensis Green-fl Helleborine

вар. вектензис

Epipactis phyllanthes var. вектензис

Д. филанти

вар . vectensis Violet

Helleborine

Виолетов Helleborine

Epipactis

purpurata Violet Helleborine

вар. роза

Виолетов Helleborine var. роза

Е. пурпурата

вар . роза Линдисфарн

Helleborine

Lindisfarne Helleborine, Epipactis sancta

Epipactis

sancta Ghost

Орхидея

Epipogium aphyllum, Ghost Orchid

Епипогиум

aphyllum Creeping

Дамски коси

Пълзящи дами, Гудиера се отказва

Гудиера

покая Хийт

Ароматна орхидея

Gymnadenia borealis, Heath Ароматна орхидея

Гимнадения

borealis тебешир

Ароматна орхидея

Креда Ароматна орхидея

Гимнадения

конопсея Марш

Ароматна орхидея

Марш ароматно-орхидея

Гимнадения

денсифлора бог

Орхидея

Блатна орхидея

Хамарбия

палудоса мускус

Орхидея

Herminium monorchis, мускусна орхидея

Херминиум

monorchis Lizard

Орхидея

Орхидея от гущери, Himantoglossum hircinum

Himantoglossum

hircinum Fen

Орхидея

Фен Орхидея

Липарис

loeselii Плътни цветчета

Орхидея

Neotinea maculata, плътноцветна орхидея

Неотинея

макулата Изгорено

Орхидея

Изгорена орхидея Neotinea ustulata

Неотинея

ustulata Малка

Twayblade

По-малък Twayblade

Neottia

cordata Птиче гнездо

Орхидея

Орхидея с птиче гнездо, Neotia nidus-avis

Neottia

nidus-avis Често

Twayblade

Neottia ovata, обикновен Twayblade

Neottia

ovata Малък бял

Орхидея

Pseudorchis albida, малка бяла орхидея

Псевдорхис

albida Bee

Орхидея

Ophrys apifera, пчелна орхидея

Офрис

apifera Оса

Орхидея

Ophrys apifera var trollii, Оса орхидея

O. apifera

вар. тролия пчелна орхидея

е. belgarum

Пчелна орхидея f. belgarum

O. apifera

е. belgarum Пчелна орхидея

е. двуцветен

Пчелна орхидея f. двуцветен

O. apifera

е. двуцветен Късно

Паяк-орхидея

Късен паяк-орхидея, Ophrys fuciflora

Офрис

fuciflora Fly

Орхидея

Ophrys insectifera, Fly OrchidОфрис

насекоми

Fly Orchid

е. luteomarginata

Fly Orchid f. luteomarginata

O. насекоми

е. luteomarginata Ранно

Паяк-орхидея

Ранна паякообразна орхидея, Ophrys sphegodes

Офрис

sphegodes Човек

Орхидея

Orchis anthropophora, Man Orchid

Орхида

антропофора Рано

Лилаво-орхидея

Ранна лилава орхидея

Орхида

mascula Военен

Орхидея

Orchis militaris, Военна орхидея

Орхида

милитарис Дама

Орхидея

Orchis purpurea, Lady Orchid

Орхида

пурпурен Маймуна

Орхидея

Orchis simia, Monkey Orchid

Орхида

симия По-малко

Пеперуда-орхидея

По-малка пеперуда-орхидея

Платантера

бифолия

По-голяма

Пеперуда-орхидея

Голяма пеперуда-орхидея

Платантера

хлоранта Малка-бяла

Орхидея

Малка бяла орхидея, Pseudorchis albida

Псевдорхис

albida ирландски

Дамски коси

Spiranthes romanzoffiana, ирландски дамски коси

Спиранти

romanzoffiana Есен

Дамски коси

Есенни дамски коси

Спиранти

спирала

Раздел 2. Диви орхидеи от континентална Европа, които не са родом от Великобритания и Ирландия

Този раздел е създаден, за да предостави свързана картинна галерия за близо 100 вида диви орхиди, открити в различни части на континентална Европа, но не роден във Великобритания. В момента галерията е ограничена, но много повече видове са включени в нашия сортируем индекс на диви цветя ...

Забележка : Ще намерите по-изчерпателна информация за южноевропейските видове орхидеи, както и ръководство за 50 най-популярни места за орхидеи в Алгарве в новата книга на Сю Паркър с твърди корици „Диви орхидеи от Алгарве, как, кога и къде да ги намерите“ .. .

Вентилатор

Орхидея

Орхидея с устни, Anacamptis collina

Анакамптис

collina Bug

Орхидея

Буболечка орхидея, Anacamptis coriophora

Анакамптис

coriophora Ароматен бъг

Орхидея

Буболечка орхидея, Anacamptis coriophora

А. кориофора

подс . fragrans Lax-цветни

Орхидея

Орхидея с лаксови цветя, Anacamptis laxiflora

Анакамптис

лаксифлора шампанско

Орхидея

Орхидея с лаксови цветя, Anacamptis morio subsp. шампанско

A. morio

подс . шампанско Дълго пришпорен

Орхидея

Дълго пришпорена орхидея, Anacamptis morio subsp. longicornu снимка от Орчи, Уикипедия

A. morio

подс . longicornu Розова пеперуда

Орхидея

Орхидея от розова пеперуда, Anacamptis papilionacea

Анакамптис

papilionacea Holy

Орхидея

Светата орхидея, Anacamptis sancta

Анакамптис

Sancta старейшина цветчета

Орхидея

Орхидея с цъфтящи цветове, Dactylorhiza sambucina

Дактилорхиза

sambucina _

_

Epipactis lusitanica

Epipactis

lusitanica _

_

Epipactis tremolsii

Epipactis

tremolsii двукрила

Генария

Gennaria diphylla, двулистна Gennaria

Генария

diphylla Frivald на

Гимнадения

Gymnadenia frivaldii

Гимнадения

frivaldii Черен

Ванилова орхидея

Gymnadenia rhellicani

Гимнадения

rhellicani Червен

Ванилова орхидея

Gymnadenia rubra

Гимнадения

rubra Komper's

Орхидея

Орхидея на Компер, Himantoglossum comperianum

Himantoglossum

контриариум Гигант

Орхидея

iant Orchid, Himantoglossum robertianum

Himantoglossum

robertianum Виолетова

Лимодор

Виолетов Лимодор, Limodorum abortivum

Limodorum

abortivum Зъби

Орхидея

Зъбна орхидея, Neotinea tridentata

Неотинея

tridentata Конична

Орхидея

Neotinea tridentata subsp. коника, Конична орхидея

N. tridentata

подс . коника Милки

Орхидея

Neotinea tridentata subsp. лактея, Млечна орхидея

N. tridentata

подс . lactea Bertoloni's

Пчелна орхидея

Пчелна орхидея на Бертолони, Ophrys bertolonii

Офрис

bertolonii -

-

Ophrys bertoloniiformis

Офрис

bertoloniiformis Очила

Офрис

Ophrys argolica subsp. biscutella - очила Ophrys

Офрис

biscutella Bumblebee

Орхидея

Bumblebee Orchid, Ophrys bombyliflora

Офрис

bombyliflora Apulian

Офрис

Ophrys fuciflora subsp. apulica

Ophrys fuciflora

подс . apulica White

Офрис

Ophrys fuciflora subsp. candica, White Ophrys

Ophrys fuciflora

подс . candica Жалобен

Пчелна орхидея

Ophrys fusca, сомбре пчелна орхидея

Офрис

fusca Rainbow

Офрис

Ophrys fusca subsp. ириколор, Rainbow Ophrys

Ophrys fusca

подс . iricolor Кипър

Пчелна орхидея

Ophrys kotschyi, Кипър Пчелна орхидея

Офрис

kotschyi критски

Пчелна орхидея

Ophrys cretica, критска пчелна орхидея

Ophrys kotschyi

подс . cretica Жълто

Пчелна орхидея

Орхидея от жълта пчела, Ophrys lutea

Офрис

лутея Омега

Офрис

Ophrys omegaifera subsp. дирис

Ophrys omegaifera

подс . dyris Уудкок

Орхидея

Уудхок орхидея, Ophrys scolopax

Офрис

сколопакс Малък жълт

Пчелна орхидея

Ophrys lutea subsp. galilaea, Дребноцветна жълта пчелна орхидея

Ophrys lutea

подс . galilaea Огледало

Орхидея

Огледална орхидея, Ophrys speculum

Офрис

спекулум Огледална орхидея

подс. луситаница

Огледална орхидея, Ophrys speculum

О. спекулум

subsp .lusitanica Ранна орхидея на Спиър

подс. аранеола

Ophrys sphegodes subsp. аранеола

O. sphegodes

подс . araneola Ранна паякообразна орхидея

подс. авероненсис

Ophrys sphegodes subsp. авероненсис

O. sphegodes

подс . aveyronensis Ранна спирална орхидея

подс. кретензис

Ophrys sphegodes subsp. кретензис

O. sphegodes

подс . cretensis Ранна паякообразна орхидея

подс. страстност

Dark Ophrys, Ophrys sphegodes var. страстност

O. sphegodes

подс . пасианс Ранна паякообразна орхидея

подс. гортиния

Dark Ophrys, Ophrys sphegodes var. гарганика

O. sphegodes

подс . gortynia Early Spider Orchid

подс. мамоза

Ранна Spider Orchid subsp. мамоза

O. sphegodes

subsp .mammosa Grecian Spider

Орхидея

Орхидея от гръцки паяк, Ophrys sphegodes subsp. spruneri

O. sphegodes

подс . spruneri Sawfly

Орхидея

Sawfly Orchid, Ophrys tenthredinifera

Офрис

tenthredinifera анадолски

Орхидея

Анатолийска орхидея, Orchis anatolica

Орхида

анатолика Голият човек

Орхидея

Гол мъж Орхидея, Orchis italica

Орхида

italica бохемски ранно-

Лилаво-орхидея

Бохемска ранна лилава орхидея, Orchis mascula subsp. speciosa

O. mascula

подс . speciosa Южна ранна

Лилаво-орхидея

Южна ранна лилава орхидея, Orchis olbiensis

Орхида

olbiensis Недостатъчно цветчета

Орхидея

Редкоцветна орхидея, Orchis pauciflora

Орхида

пауцифлора провансал

Орхидея

Орхидея от Прованс, Orchis provincialis

Орхида

provincialis Четири петна

Орхидея

Орхидея с четири петна, Orchis quadripunctata

Орхида

quadripunctata критски

Орхидея

Критска орхидея, Orchis sitiaca

Орхида

sitiaca Heart цветчета

Език-орхидея

Сърцецветна езикова орхидея, Serapias cordigera

Серапия

cordigera Език

Орхидея

Езикова орхидея, Serapias lingua

Серапия

лингва -

-

Serapias ignocta subsp. apulica

Serapias ignocta

подс . apulica източна

език-орхидея

Източен език-орхидея, Serapias orientalis

Серапия

orientalis Дребноцветни

език-орхидея

Дребноцветна езикова орхидея, Serapias parviflora

Серапия

парвифлора Дългоустни

език-орхидея

Дългоустна езикова орхидея, Serapias vomeracea

Серапия

вомерацея -

-

TRaunsteinera globosa

Traunsteinera

глобоза

Раздел 3. Северна Америка

Разработваме раздел, който ще включва селекция от диви орхидеи, открити в Северна Америка. Междувременно тук е първият ни принос:

Забелязан

Coralroot Orchid

Corallorhiza maculata var. occidentalis, Западна петниста коралова орхидея

Corallorhiza

макулата Жълто

Coralroot Orchid

Corallorhiza maculata var. occidentalis, Западна петниста коралова орхидея

C. maculata

е. безупречен западен

Coralroot Orchid

Corallorhiza mertensiana, западна орхидея от корали

Corallorhiza

mertensiana White

Блат-орхидея

Platanthera dilatata var. алба, орхидея бяло блато

Платантера

dilatata var . алба Бог

Орхидея

Platanthera dilatata var. левкостахи

P. dilatata

вар . leucostachys Зелено

Блат-орхидея

Platanthera huronensis, зелено блато-орхидея

Платантера

huronensis Северна

Зелена орхидея

Platanthera hyperborea, Северна Рейнска орхидея

Платантера

хиперборея ирландски

Дамски коси

Spiranthes romanzoffiana, ирландски дамски коси

Спиранти

romanzoffiana

Раздел 4. Хибриди

Все още разработваме този нов раздел за хибридите:

Обикновена Sp-орхидея -

Хибрид от S. Marsh-orch

Обикновена петниста орхидея x хибрид от южно блато-орхидея

Dactylorhiza x

grandis Обща Sp-орхидея -

Н. Хибрид от блато-орх

Обикновена петниста орхидея x хибрид Северно блато-орхидея

Dactylorhiza x

венуста сомбре пчелна орхидея -

Жълта пчелна орхидея

Sombre Bee Orchid - хибрид от жълта пчела-орхидея

Хибрид

Ophrys fusca x lutea пчелна орхидея -

Fly Orchid хибрид

Bee Orchid - хибрид на Fly Orchid

Ophrys x

pietschii Monkey Orchid -

Lady Orchid хибрид

Monkey Orchid - лейди орхидея хибрид

Orchis x

angusticruris Monkey Orchid -

Man Orchid хибрид

Monkey Orchid - хибрид на орхидея на човек

Orchis x

bergonii Военна орхидея -

Man Orchid хибрид

Orchis x spurium, военна орхидея - хибрид на орхидея на човека

Orchis x

spurium Военна орхидея -

Lady Orchid Hybrid

Orchis x hybrida, Военна орхидея - Lady Orchid hybrid

Orchis x

хибрида

Раздел 5. Чудовищни ​​форми и други странни топки

В този нов раздел възнамеряваме да покажем малка селекция от многото необичайни форми на диви орхидеи.

Пирамидална орхидея

пресупинат форма

Чудовищна форма на Serapias lingua

Анакамптис

пирамидална пирамидална орхидея

емаргинатна форма

Чудовищна форма на Serapias lingua

Анакамптис

пирамидална езикова орхидея

с две устни

Чудовищна форма на Serapias lingua

Серапия

lingua Bumblebee Orchid

с две устни

Чудовищна форма на Ophrys bombyliflora

Офрис

bombyliflora Хипохроматичен

Огледална орхидея

Хипохроматична цветна форма, Ophrys speculum

Офрис

спекулум

Начало на страницата ...