Larix decidua, европейска лиственица, ръководство за идентификация

Тип: Magnoliophyta - Клас: Pinopsida - Ред: Pinales - Семейство: Pinaceae

Европейска лиственица

Европейската лиственица, широколистният бор, е въведена във Великобритания през 17 век. Около 200 години по-късно във Великобритания е пренесена по-бързо растящата японска лиственица, с която често се бърка.

Мъжки шишарки от европейска лиственица

Мъжките конуси (отгоре) са много малки и често остават незабелязани, докато почти сферичните женски конуси (отдолу) в началото са лилави и зелени.

Млада женска шишарка на Larix europaeus

С развитието на семеносните женски шишарки те стават маслиненозелени (виж по-долу) и в крайна сметка кафяви.

Конус от лиственица

Когато се вижда през зимата, кората на лиственица не се различава много от някои други иглолистни дървета, но липсата на зелени игли (листвениците са широколистни) е ценен ключ; а през пролетта отличителните групи игли са полезна характеристика за идентификация.

Кора на дърво от европейска лиственица